Gạo hạt ngọc trời tiên nữ 5kg
Giảm 4%
VNĐ 26.000 / 1 kg
Dẻo mềm, dai cơm, thơm đặc trưng
Top 3 gạo ngon nhất thế giới
Cơn không dính
Hạt gạo thon dài, hơi cong
Gạo an toàn, đạt chứng nhận quốc tế
Canh tác theo quy trình bền vững
Gạo hạt ngọc trời Bắc Đẩu 5kg
Giảm 3%
VNĐ 29.000 / 1 kg
Top 3 gạo ngon nhất thế giới
Xốp mềm, dai cơm, thơm đặc trưng
Hương dứa thanh dịu, ngọt cơm
Gạo an toàn đạt chứng nhận quốc tế
Canh tác theo quy trình bền vững
Sản phẩm cửa tập đoàn Lộc Trời - Việt Nam
Gạo hạt ngọc trời Bắc Đẩu 5kg
Giảm 3%
VNĐ 29.000 / 1 kg
Top 3 gạo ngon nhất thế giới
Xốp mềm, dai cơm, thơm đặc trưng
Hương dứa thanh dịu, ngọt cơm
Gạo an toàn đạt chứng nhận quốc tế
Canh tác theo quy trình bền vững
Sản phẩm cửa tập đoàn Lộc Trời - Việt Nam