Các loại gạo nếp ngon đặc sản của Việt Nam hiện nay: nếp Bắc (nếp cái Hoa Vàng), nếp cẩm Điện Biên, Nếp than, nếp nhung, nếp ngỗng, nếp Thái, nếp chùm, nếp lá,…

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.