Nếp cẩm Tây Bắc là gạo nếp đặc sản của vùng Tây Bắc Việt Nam do người dân tộc cấy trên nương, dùng để làm sửa chua nếp cẩm, xôi nếp cẩm, rượu nếp cẩm, rang đun nước uống trị đau khớp,….

Hiển thị kết quả duy nhất