Giấy An toàn vệ sinh thực phẩm của các Nhà cung cấp.

1. Giấy An toàn vệ sinh thực phẩm Gạo Hạt Ngọc Trời (Tập Đoàn Lộc Trời).

 

Giấy an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP gạo hạt ngọc trời

 

2. Giấy An toàn vệ sinh thực phẩm Gạo ST25 (ông Cua) chính hãng của DNTN Hồ Quang Trí.

Giấy an toàn vệ sinh thực phẩm gạo ST25 ISO (22000:2018)

3. Giấy An toàn vệ sinh thực phẩm Gạo Từ Thiện – Gạo Ngon Đặc Sản của DNTN Thanh Hùng.

Giấy an toàn vệ sinh thực phẩm gạo từ thiện gạo ngon

4. Giấy An toàn vệ sinh thực phẩm Cơm lứt Tím MsSlim (Mancon).

 

Chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm Cơm MsSlim

5. Giấy An toàn vệ sinh thực phẩm Đông Trùng Hạ Thảo các loại (DKM Agri). 

 

Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm đông trùng hạ thảo DKM Agri