Hồ sơ công bố sản phẩm là gì? 

Hồ sơ công bố sản phẩm là những giấy tờ mà cá nhân, tổ chức khi công bố phải nộp hoặc đăng tải lên cổng thông tin của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Công bố sản phẩm là gì? 

Công bố sản phẩm (công bố chất lượng sản phẩm) là một trong các nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, đây là việc các bên được quy định cần phải làm trước khi đưa sản phẩm nhập khẩu hoặc sản phẩm sản xuất trong nước lưu hành tự do trên thị trường Việt Nam.

Nói cách khác, công bố chất lượng sản phẩm chính là việc các cá nhân, tổ chức cần phải làm để có trong tay giấy phép lưu hành sản phẩm trên thị trường.

Giấy công bố sản phẩm là gì? 

Giấy công bố sản phẩm (bản công bố sản phẩm) là kết quả của thủ tục công bố sản phẩm, cả với trường hợp tự công bố sản phẩm hoặc đăng ký công bố đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các thủ tục cần thiết để các sản phẩm của mình, gồm sản phẩm, thực phẩm nhập khẩu hay sản xuất trong nước được phép lưu hành trên thị trường và tới tay người tiêu dùng.

1) Hồ sơ công bố sản phẩm: GẠO LỨT TÍM THAN SÓC TRĂNG. 

– Tờ 01:

Hồ Sơ Công Bố Gạo lứt tím than Sóc Trăng - 01

Công bố gạo lứt tím than Sóc Trăng – tờ 01

Tờ 02:

Hồ Sơ Công bố gạo lứt tím than Sóc Trăng (tờ 02)

Công bố gạo lứt tím than Sóc Trăng (tờ 02)

– Tờ 03: 

hồ sơ Công bố gạo lứt tím than Sóc Trăng (tờ 03)

Công bố gạo lứt tím than Sóc Trăng (tờ 03)

– Tờ 04: 

Hồ Sơ Công bố gạo lứt tím than Sóc Trăng (tờ 04)

Công bố gạo lứt tím than Sóc Trăng (tờ 04)

-Tờ 05: 

Hồ Sơ Công bố gạo lứt tím than Sóc Trăng (tờ 05)

Công bố gạo lứt tím than Sóc Trăng (tờ 05)

Tờ 06: 

Hồ Sơ Công bố gạo lứt tím than Sóc Trăng (tờ 05)

Công bố gạo lứt tím than Sóc Trăng (tờ 05)

– Tờ 07:

hồ sơ Công bố gạo lứt tím than Sóc Trăng (tờ 07)

Công bố gạo lứt tím than Sóc Trăng (tờ 07)

– Tờ 08:

Hồ Sơ Công bố gạo lứt tím than Sóc Trăng (tờ 08)

Công bố gạo lứt tím than Sóc Trăng (tờ 08)

 2) Hồ sơ công bố sản phẩm: GẠO LỨT ĐỎ SÓC TRĂNG.

– Tờ 01:

Hồ Sơ Công bố gạo lứt đỏ Sóc Trăng (tờ 01)

Công bố gạo lứt đỏ Sóc Trăng (tờ 01)

-Tờ 02: 

Hồ Sơ Công bố gạo lứt đỏ Sóc Trăng (tờ 02)

Công bố gạo lứt đỏ Sóc Trăng (tờ 02)

Tờ 03:

Hồ Sơ Công bố gạo lứt đỏ Sóc Trăng (tờ 03)

Công bố gạo lứt đỏ Sóc Trăng (tờ 03)

-Tờ 04:

Hồ sơ Công bố gạo lứt đỏ Sóc Trăng (tờ 04)

Công bố gạo lứt đỏ Sóc Trăng (tờ 04)

-Tờ 05:

Hồ sơ Công bố gạo lứt đỏ Sóc Trăng (tờ 05)

Công bố gạo lứt đỏ Sóc Trăng (tờ 05)

-Tờ 06:

Hồ Sơ Công bố gạo lứt đỏ Sóc Trăng (tờ 06)

Hồ sơ Công bố gạo lứt đỏ Sóc Trăng (tờ 06)

Tờ 07:

Hồ Sơ Công bố gạo lứt đỏ Sóc Trăng (tờ 07)

Hồ sơ Công bố gạo lứt đỏ Sóc Trăng (tờ 07)

-Tờ 08:

Hồ Sơ Công bố gạo lứt đỏ Sóc Trăng (tờ 08)

Hồ sơ Công bố gạo lứt đỏ Sóc Trăng (tờ 08)

3) Hồ sơ công bố sản phẩm: GẠO PHƯƠNG NAM 1 (GẠO NẤU CƠM NIÊU)

Tờ 01: 

 

Hồ sơ công bố sản phẩm Gạo Phương Nam 1

Công bố sản phẩm Gạo Phương Nam 1 (tờ-01)

– Tờ 2: 

Hồ Sơ Công Bố Sản phẩm Gạo Phương Nam 1

Công Bố Sản phẩm Gạo Phương Nam 1 (tờ-2)

– Tời 3: 

Hồ Sơ Công Bố sản phẩm Gạo Phương Nam 1

Công Bố sản phẩm Gạo Phương Nam 1 (tờ 3)

– Tờ 4:

Hồ Sơ công bố sản phẩm Gạo Phương Nam 1

Công bố sản phẩm Gạo Phương Nam 1 (tờ 4)

– Tờ 5:

Hồ Sơ công bố sản phẩm Gạo Phương Nam 1

Công bố sản phẩm Gạo Phương Nam 1 (tờ 5)

– Tờ 6:

Hồ sơ công bố sản phẩm Gạo Phương Nam 1

Công bố sản phẩm Gạo Phương Nam 1 (tờ 6)

– Tờ 7: 

Hồ sơ công bố sản phẩm Gạo Phương Nam 1

Công bố sản phẩm Gạo Phương Nam 1 (tờ 7)

– Tờ 8:

Hồ Sơ công bố sản phẩm Gạo Phương Nam 1

Công bố sản phẩm Gạo Phương Nam 1 (tờ 8)